Wyślij relację – wywalone fragmenty formularza

Opis załączników (jeśli są, będą zaprezentowane pod treścią relacji):
Data obserwacji:
Miejscowość: ()
Opis obiektu:
Czy zauważono jakieś istoty:
Liczba świadków:
Czas trwania obserwacji:
Źródło: