Zdarzenie w Sztumie w 1979 roku

Niniejsze zdarzenie w wykazie obserwacji NOL w Polsce figuruje jako przypadek typu CE-II, natomiast świadomie zostało włączone do kategorii CE-III, gdyż pewne okoliczności wyraźnie wskazują, że mamy tu do czynienia z Bliskim Spotkaniem III Stopnia typu F – obserwacja NOL-a oraz słyszenie w głowie jakiegoś głosu, mimo braku obserwacji jakiejkolwiek istoty

Seria dziwnych zdarzeń w Opolu w 1997 roku

Seria niezwykłych i bardzo złożonych zdarzeń, które później rozgrywały się również w mieszkaniu świadka, gdzie pojawiały się tajemnicze postaci. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do “rozbicia” jego osobowości i pozostawiły trwały ślad w psychice świadka.

UFO nad Łodzią 8-9 września 1979 r.

Obserwacja świetlistego obiektu, który poruszał się po niebie skokowo, w sposób w jaki zdecydowanie nie poruszają się samoloty. Obiekt po pewnym czasie zawisł nad jednym z drzew, stanął w miejscu na dłuższą chwilę, po czym – przypuszczalnie w reakcji na zachowanie świadków, w szczególności nawoływanie sąsiadów – oddalił się. Pewne elementy tego zdarzenia przywodzą na myśl tzw. czynnik Oz.