Zdarzenie w Sztumie w 1979 roku

Niniejsze zdarzenie w wykazie obserwacji NOL w Polsce figuruje jako przypadek typu CE-II, natomiast świadomie zostało włączone do kategorii CE-III, gdyż pewne okoliczności wyraźnie wskazują, że mamy tu do czynienia z Bliskim Spotkaniem III Stopnia typu F – obserwacja NOL-a oraz słyszenie w głowie jakiegoś głosu, mimo braku obserwacji jakiejkolwiek istoty

UFO nad Łodzią 8-9 września 1979 r.

Obserwacja świetlistego obiektu, który poruszał się po niebie skokowo, w sposób w jaki zdecydowanie nie poruszają się samoloty. Obiekt po pewnym czasie zawisł nad jednym z drzew, stanął w miejscu na dłuższą chwilę, po czym – przypuszczalnie w reakcji na zachowanie świadków, w szczególności nawoływanie sąsiadów – oddalił się. Pewne elementy tego zdarzenia przywodzą na myśl tzw. czynnik Oz.

UFO nad Gliwicami 10 grudnia 1979 r.

Świadkami tego zdarzenia było troje mieszkańców szkolnego internatu. 10 grudnia 1979 roku między godziną 4 a 5 przez okno internatu obserwowany był duży obiekt o kształcie półksiężyca w poziomie, który wyłonił się za chmur i zawisł nad szkołą. W ciągu dnia po obserwacji jeden ze świadków zgłosił poważne problemy ze wzrokiem

Bliskie spotkanie w Sztumie 20 wrzesnia 1979 r.

Niniejsze zdarzenie w wykazie obserwacji NOL w Polsce figuruje jako przypadek typu CE-II, natomiast pewne okoliczności mogą sugerować, że mamy tu do czynienia z obserwacją typu CE-III – F (obserwacja NOLa oraz słyszenie w głowie jakiegoś głosu, mimo braku obserwacji jakiejkolwiek istoty).